Anna KontekAnna Kontek urodziła się w Polsce. Po odbyciu studiów w zakresie architektury ukończyła w roku 1984 Wydział Scenografii na University of Art and Design w Helsinkach uzyskując tytuł magistra sztuki. Pracą dyplomową był projekt scenografii i kostiumów do baletu Mały książę w Fińskiej Operze Narodowej, gdzie w roku 1982 otrzymała stały angaż. Anna Kontek zaprojektowała scenografie i kostiumy do przeszło 150 produkcji operowych, baletowych i teatralnych.

Współpraca poza granicami Finlandii
Japonia, Stany Zjednoczone, Francja, Polska, Niemcy, Estonia, Rosja , Białoruś, Czechy, Szwecja, Łotwa.

Wystawy
Poza licznymi wystawami w Finlandii prace Anny Kontek wystawiane były w Pradze, Warszawie, Tokio, Toronto, Bilbao, Tallinie i Tarto.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny medal Praque Quandriennale w roku 1995 za kostiumy do opery Strawińskiego Słowik, nagroda fińskiej Fundacji Wihuri (Wihurin Säätiö) za spektakl Chowańszczyzna, The Best Opera in the world 2017 YAMawards za operę Cud chłopak A z jej scenografią i kostiumami oraz nagrodę Onegin (najważniejsze wydarzenie teatru muzycznego w Rosji roku 2017) dla opery Césara Cui Jeniec kaukaski z jej scenografią i kostiumami. 2018 nagrodę Kryształowa Maska za najlepszą scenografię i kostiumy sezonu na Festiwalu Teatralna Wiosna w Rosji dla opery Césara Cui Jeniec kaukaski. 2018 nagrodę Kryształowa Maska za najlepszą scenografię i kostiumy sezonu na Festiwalu Teatralna Wiosna w Rosji dla opery Césara Cui Jeniec kaukaski.

Dyplom uznania za wybitne zasługi dla kultury polskiej na świecie przyznany w roku 1991 przez ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1999 za promowanie kultury polskiej w Finlandii. Uhonorowana 2014 Orderem Kawalerskim Lwa Finlandii przez Prezydenta Republiki Finlandii oraz 2017 Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Nauczanie
Finlandia, Hiszpania, Portugalia, Polska.